سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
 

روز چهارشنبه 94/07/29 مراسم قرائت زیارت عاشورای هیات چهارده معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در مسجد پیامبر اعظم (ص) دانشگاه برگزار گردید

روز سه شنبه مورخ93/3/20 ساعت22 جلسه قرآنی خانه های سازمانی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در حسینیه برگزار گردید
Planets