سه شنبه ٠٤ مهر ١٣٩٦
 

روز سه شنبه کرسی آزاد اندیشی با موضوع افزایش جمعیت:موافق ؟یا مخالف؟ با حضور دانشجویان در دانشگاه صنعتی سهند برگزار گردید. استاد جناب آقای جواد هاشم زاده داور آقای مهندس محمدعلی رضایی
کرسی ازاداندیشی
استاد مربوطه : آقای جواد هاشم زاده داورمربوطه: آقای مهندس محمدعلی رضایی
کرسی آزاد اندیشی
کرسی ازاد اندیشی با موضوع تساوی حقوق زن و مرد در دانشگاه صنعتی صنعتی سهند تبریز برگزار گردید. استاد مربوطه سرکار خانم گلی زاده و داور کرسیجناب آقای جواد هاشم زاده بودند.

کرسی آزاداندیشی
کرسی آزاد اندیشی
استاد مربوطه آقای هاشم زاده و داور کرسی آقای مهندس محمدعلی رضایی

استاد راهنما : آقای جواد هاشم زاده داور: مهندس محمدعلی رضایی
کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج موقت در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید داور کرسی آقای حجت الاسلام دکتر قهرمان و استاد مربوطه آقای هاشم زاده می باشد.
کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
روز شنبه مورخ 95/2/25کرسی آزاد اندیشی با موضوع جدایی دین از سیاست در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید
کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز با موضوع پسابرجام با استادی و داوری حجت الاسلام شاهدی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.
کرسی آزاد اندیشی در سال 95
روز یکشنبه کرسی آزاد اندیشی با موضوع آسیب شبکه های مجازی برگزار شد . استاد و داور این کرسی حجت الاسلام دکترشاهدی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی سهند تبریز بودند.

2 3 4 صفحه بعدی >>

آخرین اخبار
Planets