جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
 
کرسی آزاد اندیشی :
موافق:اورنگی ، ولی زاده، قهرمانی و قراملکی مخالفان: لطفی، خدادادی، رضاپور و رسول پور داور:آقای محمد علی رضایی و استاد: جواد هاشم زاده
جلسه کرسی ازاداندیشی :
کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب اجباری در دانشگاه صنعتی صنعتی سهند تبریز برگزار گردید. استاد مربوطه جناب آقای هاشم زاده و داور کرسی جناب آقای محمدعلی رضایی بودند. موافقین :آقای علی محمدزاده، مرتضی فتاح مخالفین :حسن ارزانی

روز سه شنبه کرسی آزاد اندیشی با موضوع افزایش جمعیت:موافق ؟یا مخالف؟ با حضور دانشجویان در دانشگاه صنعتی سهند برگزار گردید. استاد جناب آقای جواد هاشم زاده داور آقای مهندس محمدعلی رضایی
کرسی ازاداندیشی
استاد مربوطه : آقای جواد هاشم زاده داورمربوطه: آقای مهندس محمدعلی رضایی
کرسی آزاد اندیشی
کرسی ازاد اندیشی با موضوع تساوی حقوق زن و مرد در دانشگاه صنعتی صنعتی سهند تبریز برگزار گردید. استاد مربوطه سرکار خانم گلی زاده و داور کرسیجناب آقای جواد هاشم زاده بودند.

کرسی آزاداندیشی
کرسی آزاد اندیشی
استاد مربوطه آقای هاشم زاده و داور کرسی آقای مهندس محمدعلی رضایی

استاد راهنما : آقای جواد هاشم زاده داور: مهندس محمدعلی رضایی
کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج موقت در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید داور کرسی آقای حجت الاسلام دکتر قهرمان و استاد مربوطه آقای هاشم زاده می باشد.
کرسی آزاد اندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
روز شنبه مورخ 95/2/25کرسی آزاد اندیشی با موضوع جدایی دین از سیاست در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

آخرین اخبار
Planets