دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
 
کرسی آزاداندیشی دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مخالفین : آقایان علی واحدی - محمدحسن بهتویی موافقین : آقایان روح الله حقی - امیرحسین مهاجرانی داور کرسی و استاد مربوطه : حجت الاسلام شاهدی
کرسی آزاداندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
موافقان : رامین آهنگر، رضا ولی زاده /مخالفان : رضا رضا پور ، سعید اورنگی /داور : آقای هاشم زاده /استاد مربوطه : حجت الاسلام دکتر قهرمان
کرسی آزاداندیشی دانشگاه صنعت یسهند تبریز
موافقان:شکرزاده- فتحی- نجاتی- خانم زرگری زاده مخالفان:خانم انصاری- میرزایی- اسمعیلی و آقای کاظمی داور: حجت الاسلام مسیب زاده استاد: هاشم زاده
کرسی آزاداندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کرسی آزاداندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز با موضوع : رابطه دوستی دختر و پسر روز یکشنبه 97/8/19 در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.
کرسی آزاداندیشی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
موافق: صمد میلادیان و هانیه امامی و مخالف: سمیه طالبی و لیلا قیصری داور : آقای مهندس محمدعلی رضایی استاد مربوطه : آقای جواد هاشم زاده
کرسی آزاداندیشی دانشگاه صنعتی سهندتبریز
موافقان : آقایان عبدالمجید دانش پژوه - علیرضا میرزاده مخالفان:آقایان رضا امین زاده - بهروز محمدعلی زاده داور و استاد مربوطه : حجت الاسلام شاهدی
کرسی آزاداندیشی دانشگاه صنعتی سهندتبریز
موافقان : آقای میرستاریان - خانم نسترن تبریزی مخالفان : آقای خبیر - ابراهیم وند داور کرسی : حجت الاسلام مصیب زاده استاد مربوطه : جواد هاشم زاده
کرسی آزاد اندیشی
استاد مربوطه : حجت الاسلام قهرمان داور کرسی : جناب آقای دکتر افراشته روز چهارشنبه 5 اریبهشت97
کرسی آزاد اندیشی
روز یکشنبه 96/9/26 در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد. استاد مربوطه : حجت الاسلام دکتر محمدشکری
کرسی آزاداندیشی
با داوری : آقای دکتر محمد سیمجو و استاد مربوطه : جناب حجت الاسلام دکتر محمد شکری روز سه شنبه 96/9/21 ساعت 10:30 دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

آخرین اخبار
Planets