شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
 
کرسی آزاد اندیشی
استاد مربوطه : حجت الاسلام قهرمان داور کرسی : جناب آقای دکتر افراشته روز چهارشنبه 5 اریبهشت97
کرسی آزاد اندیشی
روز یکشنبه 96/9/26 در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد. استاد مربوطه : حجت الاسلام دکتر محمدشکری
کرسی آزاداندیشی
با داوری : آقای دکتر محمد سیمجو و استاد مربوطه : جناب حجت الاسلام دکتر محمد شکری روز سه شنبه 96/9/21 ساعت 10:30 دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.
کرسی آزاد اندیشی
استاد : آقای جواد هاشم زاده داور : آقای مهندس محمدعلی رضایی موافقان: امیر خانی ،یعقوب زاده، فتوت و خدادادی مخالفان: لطفی، اورنگی، ولی زاده و قهرمان
کرسی آزاد اندیشی :
موافق:اورنگی ، ولی زاده، قهرمانی و قراملکی مخالفان: لطفی، خدادادی، رضاپور و رسول پور داور:آقای محمد علی رضایی و استاد: جواد هاشم زاده
جلسه کرسی ازاداندیشی :
کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب اجباری در دانشگاه صنعتی صنعتی سهند تبریز برگزار گردید. استاد مربوطه جناب آقای هاشم زاده و داور کرسی جناب آقای محمدعلی رضایی بودند. موافقین :آقای علی محمدزاده، مرتضی فتاح مخالفین :حسن ارزانی

روز سه شنبه کرسی آزاد اندیشی با موضوع افزایش جمعیت:موافق ؟یا مخالف؟ با حضور دانشجویان در دانشگاه صنعتی سهند برگزار گردید. استاد جناب آقای جواد هاشم زاده داور آقای مهندس محمدعلی رضایی
کرسی ازاداندیشی
استاد مربوطه : آقای جواد هاشم زاده داورمربوطه: آقای مهندس محمدعلی رضایی
کرسی آزاد اندیشی
کرسی ازاد اندیشی با موضوع تساوی حقوق زن و مرد در دانشگاه صنعتی صنعتی سهند تبریز برگزار گردید. استاد مربوطه سرکار خانم گلی زاده و داور کرسیجناب آقای جواد هاشم زاده بودند.

کرسی آزاداندیشی

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

آخرین اخبار
Planets