چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
 
هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مراسم دعای عهد هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 با سخنرانی حجت الاسلام حسن زاده در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید.
هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مراسم دعای عهد هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز روز چهارشنبه مورخ 95/12/04 با سخنرانی حجت الاسلام حسن زاده در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید.
هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مراسم دعای عهد هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 با سخنرانی حجت الاسلام حسن زاده در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید.

مراسم قرائت دعای عهد هیات چهارده معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مراسم قرائت زیارت عاشورا هیات چهارده معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
با سخنرانی حجت الاسلام دکتر قهرمان مدیر گروه معارف دانشگاه
روز دوشنبه 95/10/15 به مناسبت عید بزرگ غدیر ،مراسم قرائت دعای عهد هیات چهارده معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز باسخنرانی حجت الاسلام دکتر قهرمان در مسجد پیامبر اعظم (ص) دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.
هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مراسم دعای عهد هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 با سخنرانی حجت الاسلام حسن زاده در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید.
هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مراسم دعای عهد هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز روز چهارشنبه مورخ 95/09/24 با سخنرانی حجت الاسلام حسن زاده در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید
با سخنرانی حجت الاسلام شاهدی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه
روز چهارشنبه 95/08/26 مراسم زیارت عاشورا هیات چهارده معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز با سخنرانی حجت الاسلام شاهدی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه در مسجد پیامبر اعظم (ص) دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار گردید.
هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مراسم دعای عهد هیات محبان 14 معصوم کارکنان دانشگاه صنعتی سهند تبریز روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 با سخنرانی حجت الاسلام حسن زاده در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

آخرین اخبار
Planets